OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án có chứa số không phải số tròn chục

  • A. 
   11010 
  • B. 
   11100 
  • C. 
   11001 
  • D. 
   11000 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các đáp án đã cho, số 11001 có chữ số hàng đơn vị là 1.

  Vậy số không phải số tròn chục là 11001.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262519

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF