OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 2416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

  • A. 
   320 viên bi 
  • B. 
   604 viên bi 
  • C. 
   3020 viên bi 
  • D. 
   2000 viên bi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số bi có tất cả trong 5 hộp bi là:

  2416×5=12080 (viên bi)

  Số bi của mỗi túi là:

  12080 : 4 = 3020 (viên bi)

  Đáp số: 3020 viên bi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262711

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON