OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho số 16 205, chữ số 2 có giá trị là:

  • A. 
   2 trăm
  • B. 
   2 chục 
  • C. 
   2 đơn vị
  • D. 
   2 nghìn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong số đã cho, chữ số 2 có giá trị là 2 trăm.

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF