YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phép lai tạo ra hai kiểu hình ở con lai là: 

  • A. 
   MMpp x mmPP
  • B. 
   MmPp x MmPp
  • C. 
   MMPP x mmpp 
  • D. 
   MmPp x MMpp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  MmPp x MMpp 

  → MMPp : MMpp : MmPp : Mmpp

  → 2 kiểu hình.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124550

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA