ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là: 

  • A. 
   AABb x AABb
  • B. 
   AaBB x Aabb
  • C. 
   AAbb x aaBB 
  • D. 
   Aabb x aabb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AABb x AABb → 2 kiểu hình

  AaBB x Aabb → 2 kiểu hình

  AAbb x aaBB → 1 kiểu hình

  Aabb x aabb → 2 kiểu hình

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124551

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA