ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là

  • A. 
   DdRr  x Ddrr 
  • B. 
   DdRr  x DdRr 
  • C. 
   DDRr  x DdRR 
  • D. 
   ddRr  x ddrr 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai DdRr  x DdRr  tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9184

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA