ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép lai P:AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:

  • A. 
   AABB và AAbb
  • B. 
   AABB và aaBB
  • C. 
   AABB, AAbb và aaBB
  • D. 
   AABB, AAbb, aaBB và aabb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  P:AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiện ở con lai F2 là: AABB và aabb.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9183

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA