YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng 

  • A. 
   biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối
  • B. 
   hoán vị gen
  • C. 
   liên kết gen hoàn toàn 
  • D. 
   các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124549

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA