YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

  • A. 
   Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp
  • B. 
   Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp 
  • C. 
   Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình
  • D. 
   Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp là kết quả vào hiện tượng phân li độc lập.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9182

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA