ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là 

  • A. 
   sự tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng
  • B. 
   sự phân ly độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể
  • C. 
   các gen nằm trên các nhiễm sắc thể 
  • D. 
   do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là sự phân ly độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124548

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA