YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở:

  • A. 
   Con lai luôn đồng tính 
  • B. 
   Con lai luôn phân tính 
  • C. 
   Sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau
  • D. 
   Con lai thu được đều thuần chủng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện qua sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9181

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA