RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

  • A. 
   Hạt vàng, vỏ trơn 
  • B. 
   Hạt vàng, vỏ nhăn
  • C. 
   Hạt xanh, vỏ trơn
  • D. 
   Hạt xanh, vỏ nhăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là: hạt vàng, vỏ trơn. Phép lai hai cặp tính trạng của menden.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9180

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA