OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan nào đã giúp nền kinh tế các nước Tây Âu sau chiến tranh chiến tranh thế giới thứ hai được phục hồi?

  • A. 
   Sự nỗ lực của từng nước Tây Âu.
  • B. 
   Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.
  • C. 
   Được đền bù từ chiến tranh.
  • D. 
   Nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác - san.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với sự cố gắng của từng nước, đặc biệt là nguồn viện trợ 17 tỉ USD của Mĩ trong khuôn khổ “kế hoạch Mácsan” là nguyên nhân khách quan chủ yếu giúp nền kinh tế Tây Âu phục hồi nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210568

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON