OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

  • A. 
   Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.
  • B. 
   Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi trên cả nước.
  • C. 
   Thành lập chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
  • D. 
   Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự kiện Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30 – 8 – 1945) đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210525

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON