OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào?

  • A. 
   Sản xuất-kĩ thuật- khoa học.     
  • B. 
   Sản xuất-khoa học-kĩ thuật.
  • C. 
   Kĩ thuật-khoa học- sản xuất.    
  • D. 
   Khoa học-kĩ thuật- sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự: Khoa học – kĩ thuật - sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210544

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON