OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là

  • A. 
   phong trào1936-1939.    
  • B. 
   phong trào “vô sản hóa”.
  • C. 
   phong trào1939-1945.   
  • D. 
   phong trào1930-1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là phong trào1930-1931.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210565

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON