OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng là giai cấp

  • A. 
   công nhân, tiểu tư sản.           
  • B. 
   công nhân, tư sản.
  • C. 
   công nhân, nông dân.  
  • D. 
   công nhân, tư sản dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Luận cương chính trị xác định lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210521

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON