OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 7 – 1935, Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của cách mạng thế giới là

  • A. 
   chủ nghĩa khủng bố     
  • B. 
   chủ nghĩa thực dân mới.
  • C. 
   chủ nghĩa đế quốc.    
  • D. 
   chủ nghĩa phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935) xác định kẻ thù nguy hiểm nhất trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210482

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON