OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1 và Rđược mắc song song với nhau, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A. Tính R2.

  • A. 
   \(10\Omega \)
  • B. 
   \(12\Omega \)
  • C. 
   \(15\Omega \)
  • D. 
   \(13\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({I_1} = I-{I_2} = 1,2-0,4 = 0,8{\rm{A}}\)

  \(\begin{array}{l}
  {U_1} = {I_1} \times {R_1}\\
   = 0,8 \times 6 = 4,8V\\
   \Rightarrow U = {U_1} = {U_2} = 4,8V
  \end{array}\)

  (Vì R1 // R2)

  \({R_2} = \frac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = 12\Omega \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF