RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1 và Rđược mắc song song với nhau, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A. Tính R2.

  • A. 
   \(10\Omega \)
  • B. 
   \(12\Omega \)
  • C. 
   \(15\Omega \)
  • D. 
   \(13\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({I_1} = I-{I_2} = 1,2-0,4 = 0,8{\rm{A}}\)

  \(\begin{array}{l}
  {U_1} = {I_1} \times {R_1}\\
   = 0,8 \times 6 = 4,8V\\
   \Rightarrow U = {U_1} = {U_2} = 4,8V
  \end{array}\)

  (Vì R1 // R2)

  \({R_2} = \frac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = 12\Omega \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41465

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA