ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

  • A. 
   16Ω
  • B. 
   48Ω
  • C. 
   0,33Ω         
  • D. 
   3Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị 

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{4.12}{4+12}\) = 3Ω

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON