RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

  • A. 
   16Ω 
  • B. 
   48Ω
  • C. 
   0,33Ω        
  • D. 
   3Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{4.12}{4+12}\) = 3Ω

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 5990

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA