RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω. Tính số chỉ của ampe kế A1

  • A. 
   2,4A
  • B. 
   1,5A
  • C. 
   1,2A
  • D. 
   1 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \({R_{td}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{36}}{3} = 12\Omega \)

  Thay số ta được R2 = 20Ω
   
  Số chỉ của ampe kế 1 là: 

  \({I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{36}}{{30}} = 1,2{\rm{A}}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41463

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA