ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω. Tính số chỉ của ampe kế A1

  • A. 
   2,4A
  • B. 
   1,5A
  • C. 
   1,2A
  • D. 
   1 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \({R_{td}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{36}}{3} = 12\Omega \)

  Thay số ta được R2 = 20Ω
   
  Số chỉ của ampe kế 1 là: 

  \({I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{36}}{{30}} = 1,2{\rm{A}}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON