RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

  • A. 
   \[12\Omega \]
  • B. 
   \[8\Omega \]
  • C. 
   \[10\Omega \]
  • D. 
   \(5\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  \({R_{23}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{2}}}{R_3}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{2}}} + {R_3}}} = \frac{{20.20}}{{20 + 20}} = 10\Omega \)

  \({R_{td}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{R_{23}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}} + {R_{23}}}} = \frac{{10.10}}{{10 + 10}} = 5\Omega \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41464

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA