ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

  • A. 
   \[12\Omega \]
  • B. 
   \[8\Omega \]
  • C. 
   \[10\Omega \]
  • D. 
   \(5\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  \({R_{23}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{2}}}{R_3}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{2}}} + {R_3}}} = \frac{{20.20}}{{20 + 20}} = 10\Omega \)

  \({R_{td}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{R_{23}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}} + {R_{23}}}} = \frac{{10.10}}{{10 + 10}} = 5\Omega \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON