RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V. Tính số chỉ của ampe kế ở mạch chính.

  • A. 
   1A 
  • B. 
   2A 
  • C. 
   3A 
  • D. 
   4A 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
   
  \({R_{AB}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6{\rm{\Omega }}\)
   
  Ta có: \({I_{AB}} = \frac{U}{{{R_{AB}}}} = \frac{{12}}{6} = 2{\rm{A}}\)

  Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41462

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA