OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

   Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V. Tính số chỉ của ampe kế ở mạch chính.

  • A. 
   1A 
  • B. 
   2A 
  • C. 
   3A 
  • D. 
   4A 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
   
  \({R_{AB}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6{\rm{\Omega }}\)
   
  Ta có: \({I_{AB}} = \frac{U}{{{R_{AB}}}} = \frac{{12}}{6} = 2{\rm{A}}\)

  Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF