ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A.

  a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

  b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.

  • A. 
   0,3V; 0,9A
  • B. 
   0,9V;0,3A
  • C. 
   3V;9A
  • D. 
   3V;0,9A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{5.10}{5+10}=\frac{3}{10}\Omega\)

  Suy ra \(I=\frac{U}{R}=\frac{3.3}{10}=0,9A\)

  Hiệu điện thế của đoạn mạch là U=RI= 0,3V

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON