RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

  • A. 
   0,72A và 0,48A
  • B. 
   0,56A và 0,24A
  • C. 
   0,64A và 0,44A
  • D. 
   0,72A và 0,36A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có : 

  \({R_{AB}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}} = \frac{{20.30}}{{20 + 30}} = 12\Omega \)

  Vậy : \({U_{AB}} = I.{R_{AB}} = 1,2.12 = 14,4V\)

  Số chỉ của ampe kế 1 là:

   \({I_1} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_1}}} = \frac{{4,4}}{{20}} = 0,72A\)

  Số chỉ của ampe kế 2 là: 

  \({I_2} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_2}}} = \frac{{4,4}}{{30}} = 0,48A\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41461

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA