RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Tăng
  • B. 
   Không thay đổi.
  • C. 
   Giảm.
  • D. 
   Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi  giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ tăng

  vì ta biết Điện trở tương đương của đợn mạch là \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\) khi giảm dần điện trở R2  thì điện trở tương đương giảm mà \(I=\frac{U}{R}\) nên cường độ dòng điện tăng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 5991

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA