ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Tăng
  • B. 
   Không thay đổi.
  • C. 
   Giảm.
  • D. 
   Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi  giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ tăng

  vì ta biết Điện trở tương đương của đợn mạch là \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\) khi giảm dần điện trở R2  thì điện trở tương đương giảm mà \(I=\frac{U}{R}\) nên cường độ dòng điện tăng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON