OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công cuộc cải tổ của Liên Xô kéo dài trong bao nhiêu năm?

  • A. 
   6 năm (1985-1991).     
  • B. 
   4 năm (1985-1989). 
  • C. 
   5 năm (1985-1990).   
  • D. 
   7 năm (1985-1992). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 3 - 1985, Gooc ba chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô và đề ra chủ trương cải tổ. Ngày 25 - 12 - 1991, khi lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, Tổng thống Gooc ba chốp tuyên bố từ chức đã đánh dấu sự thất bại của công cuộc cải tổ do Gooc ba chốp đề xướng từ năm 1985. Như vậy công cuộc cải tổ kéo dài 6 năm từ 1985 đến 1991.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273213

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON