ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô được kí kết vào thời gian nào?

  • A. 
   Ngày 8 - 9 - 1951.    
  • B. 
   Ngày 9 - 8 - 1952. 
  • C. 
   Ngày 8 - 9 - 1952. 
  • D. 
   Ngày 9 - 8 - 1951.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ. Nhờ đó, nước Nhật sớm kí kết được Hiệp ước hòa bình Xan Phranxicô (8 - 9 - 1951), chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh (1952)

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273218

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF