ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào năm 1963 là gì?

  • A. 
   Mĩ và tay sai lo sợ trước những thắng lợi vang dội của quân và dân miền Nam trên tất cả các mặt trận. 
  • B. 
   Do mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Sài Gòn. 
  • C. 
   Do Mĩ giật dây các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn. 
  • D. 
   Do sự non kém của chính quyền Ngô Đình Diệm trong việc ổn định tình hình. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết, Mĩ đã dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. Chính quyền này đã thực thi rất nhiều chính sách phản động và đàn áp dã man quần chúng nhân dân. Vì vậy, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân đã nổ ra mạnh mẽ và giành được những thắng lợi vang dội. Lo sợ trước những thắng lợi của quân dân miền Nam trên tất cả các mặt trận nên Mĩ đã giật dây các tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất khiến chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963 là do Mĩ và tay sai lo sợ trước những thắng lợi vang dội của quân và dân miền Nam trên tất cả các mặt trận.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF