ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao năm 1960 đi vào lịch sử các nước châu Phi với tên gọi là "năm châu Phi"?

  • A. 
   Tất cả các nước châu Phi được trao trả độc lập. 
  • B. 
   Là năm châu Phi hoàn thành việc xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai. 
  • C. 
   Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất. 
  • D. 
   Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, PTGPDT ở châu Á đã cổ vũ mạnh mẽ các nước châu Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ Bắc Phi phong trào nhanh chóng lan rộng ra toàn lục địa làm cho hệ thống thuộc địa của thực dân châu Âu ở châu Phi nối tiếp nhau tan rã và thành lập hàng loạt các quốc gia độc lập. Đặc biệt năm 1960, thế giới ghi nhận có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập và đi vào lịch sử với tên gọi "năm châu Phi". Đó là nguyên nhân của câu hỏi.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273216

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF