ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao nền sản xuất và thương mại của nước ta trong giai đoạn này lại kém phát triển?

  • A. 
   Chính sách độc quyền công thương của Nhà nước. 
  • B. 
   Nhà nước chỉ đầu tư cho phát triển nông nghiệp. 
  • C. 
   Sự bành trướng của các thương nhân nước ngoài. 
  • D. 
   Không có tài nguyên và điều kiện cho nền sản xuất và thương mại phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công thương nghiệp bị đình đốn; xu hướng độc quyền công thương của Nhà nước đã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại. Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn khuyến khích cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273223

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF