ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra mục đích của Mĩ khi đề xướng thiết lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ tháng 8 - 1961?

  • A. 
   Ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba tới các nước Mĩ Latinh. 
  • B. 
   Nhằm biến Mĩ Latinh thành sân sau của Mĩ. 
  • C. 
   Thúc đẩy sự hợp tác ở các nước Mĩ Latinh. 
  • D. 
   Nhằm viện trợ cho các nước Mĩ Latinh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo SGK Lịch sử 12 trang 29, Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8 - 1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273214

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF