OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong 3 năm từ năm 1918 đến năm 1920 là giai đoạn nước Nga Xô viết phải hoàn thành nhiệm vụ gì?

  • A. 
   Chiến đấu chống giặc ngoại xâm. 
  • B. 
   Chiến đấu chống thù trong giặc ngoài. 
  • C. 
   Hoàn chỉnh bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị trên toàn lãnh thổ.
  • D. 
   Đập tan âm mưu của các thế lực nội phản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1918 Chính quyền Xô Viết bị liên quân 14 nước đế quốc bao vây 4 phía, tình hình rất nghiêm trọng. Trong suốt 3 năm (1918 - 1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong giặc ngoài với điều kiện vô vùng khó khăn, gian khổ.

  Chính quyền Xô Viết đã thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON