ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân Đảng lấy lực lượng nào làm chủ lực ?

  • A. 
   Trung và tiểu địa chủ phong kiến. 
  • B. 
   Binh lính người Việt trong quân đội Pháp đã giác ngộ cách mạng. 
  • C. 
   Công nhân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ. 
  • D. 
   Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân Đảng có thành phần khá phúc tạp bởi ngay sau khi ra đời, đảng đã chủ trương mở rộng cơ sở trong quần chúng nhân dân trên cả nước. Thành phần đảng chủ yếu bao gồm: Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.. Ngoài ra, gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng còn có thêm các nhóm nhân sĩ và trí thức yêu nước. Cơ sở tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng phát triển tương đối nhanh trong năm 1928 và đầu năm 1929, thu hút hàng nghìn thanh niên trí thức, công chức và binh lính Việt Nam yêu nước trong quân đội Pháp. Việt Nam Quốc dân Đảng cũng cử người bắt liên lạc với Hội Việt Nam Kách mệnh Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng để bàn thảo việc thống nhất về tổ chức và phối hợp hoạt động vì mục đích giải phóng dân tộc. Với thành phần phức tạp như vây, thực dân Pháp đã lợi dụng điều này để cài người vào tổ chức, để tiến tới tiêu diệt hoàn toàn.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273227

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF