OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam nhằm 

  • A. 
   thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.         
  • B. 
   phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc. 
  • C. 
   đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp.    
  • D. 
   cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công nghiệp nặng được xem là trụ cột của nền kinh tế ở mỗi quốc gia, mặt khác, đầu tư công nghiệp nặng cần nhiều vốn, thời gian quay vòng vốn lại chậm nhưng có thể sư dụng khai thác được lâu dài. Với những đặc điểm đó, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở nước ta nhằm không cho kinh tế Việt Nam có cơ hội tự phát triển, mọi máy móc đều phải đưa từ Pháp sang, cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273228

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON