ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ

  • A. 
   khủng hoảng và suy thoái.      
  • B. 
   phát triển mạnh mẽ.
  • C. 
   phát triển xen kẽ suy thoái. 
  • D. 
   phục hồi và phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sgk 12 trang 42.

  Từ năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282235

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF