OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

  • A. 
   nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.      
  • B. 
   một loại hình hậu phương kháng chiến. 
  • C. 
   trận địa tiến công quân xâm lược      
  • D. 
   nơi đối phương bất khả xâm phạm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945- 1954) là căn cứ địa Việt Bắc. Nó không phải là nơi đối phương bất khả xâm phạm vì trên thực tế thực

  dân Pháp đã nhiều lần tổ chức các cuộc tiến công lên khu vực này, thiết lập ở đây một hệ thống phòng

  thủ trên đường số 4 trong kế hoạch Rơve

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282269

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON