ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

  • A. 
   Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á.
  • B. 
   Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 
  • C. 
   Liên quân Mỹ - Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức. 
  • D. 
   Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Pôt xđam đã thông qua quyết định phân công quân đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Theo đó, phía Bắc vĩ tuyến 16, việc giải giáp sẽ giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc, còn phía nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282245

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON