OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương

  • A. 
   sử dụng bạo lực cách mạng.      
  • B. 
   đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử. 
  • C. 
   đẩy mạnh chiến tranh du kích.       
  • D. 
   kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282241

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON