OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

  • A. 
   khóa chặt biên giới Việt - Trung.         
  • B. 
   cô lập căn cứ địa Việt Bắc
  • C. 
   kết thúc chiến tranh trong danh dự.   
  • D. 
   quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282240

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON