OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1986 - 1990, về lương thực - thực phẩm, Việt Nam đạt được thành tựu là

  • A. 
   xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.          
  • B. 
   đã có dự trữ và xuất khẩu gạo.
  • C. 
   xuất khẩu gạo đứng thứ năm thế giới.   
  • D. 
   khắc phục triệt để nạn đói trong nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong những năm 1986-1990, về lương thực thực phẩm, Việt Nam đã đạt thành tựu là đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, đã có dự trữ và xuất khẩu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282243

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON