OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

  • A. 
   tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
  • B. 
   tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. 
  • C. 
   tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. 
  • D. 
   thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước ở Angieri, Marốc, Tuynidi,… lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282236

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON