ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là

  • A. 
   khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản.
  • B. 
   cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau.
  • C. 
   sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
  • D. 
   sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm cơ bản nhất của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là cuộc đấu tranh giành

  quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam giữa 2 khuynh hướng tư sản và vô sản:

  Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng vô sản thông qua những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, sự phát triển của phong trào công nhân đưa tới sự thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

  Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản: tiêu biểu là hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng.

  => Kết cục khuynh hướng vô sản thắng lợi với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282259

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF