OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

  • A. 
   Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước
  • B. 
   Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
  • C. 
   Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh. 
  • D. 
   Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào cách mạng 1930-1931 không đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước mà chỉ tập dượt cho quần chúng đấu tranh, chuẩn bị cho thời kì trực tiếp vận động cứu nước trong những năm 1939-1945

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282250

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON