ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

  • A. 
   Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
  • B. 
   Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
  • C. 
   Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.
  • D. 
   Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các đáp án B, C, D: là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973.

  Đáp án A: văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là Hiệp định Giơnevơ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF