ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 12 NC

Với các giá trị nào của a, hàm số \(y = ax - {x^3}\) nghịch biến trên R

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Tập xác định D = R

\(y' = a - {3x^2}\)

- Nếu a < 0 thì y' < 0 với mọi \(x \in R\), khi đó hàm số nghịch biến trên R

-Nếu a = 0 thì \(y' =  - 3{x^2} \le 0\) với mọi \(x \in R\), y' = 0 ⇔ x = 0

Vậy hàm số nghịch biến trên R

- Nếu a > 0 thì \(y' = 0 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt {\frac{a}{3}} \)

Bảng biến thiên

Trong trường hợp này, hàm số không đồng biến trên R

Vậy hàm số nghịch biến trên R khi và chỉ khi \(a \le 0\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 
YOMEDIA