ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 42.4 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.4 trang 58 SBT Hóa học 8

Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dung dịch muối 12%, nhận thấy 5g muối tách khỏi dung dịch bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.4

Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu:

\({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{12.700}}{{100}} = 84g\)

Khối lượng muối có trong dung dịch bão hòa:

mct = mmuối = 84 -5 = 79(g)

Khối lượng dung dịch muối sau khi bay hơi:

mdd = 700 – (300 + 5) = 395(g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{79}}{{395}}.100\%  = 20\% \)

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.4 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA