ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8

Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8

Hãy điền vào những ô trống của bảng những số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozo C6H12O6 trong nước:

Các dung dịch Khối lượng C6H12O6 Số mol C6H12O6 Thể tích dung dịch Nồng độ mol CM
Dung dịch 1 12,6(g) 219ml
Dung dịch 2 1,08mol 0,519M
Dung dịch 3 1,62l 1,08M

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.6

 

Các dung dịch Khối lượng C6H12O6 Số mol C6H12O6 Thể tích dung dịch Nồng độ mol CM
Dung dịch 1 12,6(g) 0,07mol 219ml 0,32M
Dung dịch 2 194,4g 1,08mol 2081ml 0,519M
Dung dịch 3 315g 1,75mol 1,62l 1,08M

 

Dung dịch 1:

nC6H12O6 = 12,6 : 180 = 0,07 mol

V = 219 ml = 0,219 lít

⇒ \({C_{M({C_6}{H_{12}}{O_6})}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,07}}{{0,219}} = 0,32M\)

Áp dụng các công thức:

m = n.M ⇒  \(n = \frac{m}{M}\)

\({C_M} = \frac{n}{V}\)  ⇒ n = CM.V ; \(V = \frac{n}{{{C_M}}}\)

Để tính tương tự dung dịch 2, 3 ta được kết quả trong bảng trên.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.6 trang 58 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA