ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 42 Nồng độ dung dịch

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 42 về Nồng độ dung dịch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 0,05M
  • B. 0,01M
  • C. 0,1M
  • D. 1M
  • A. 5%
  • B. 10%
  • C. 15%
  • D. 20%
 •  

   
   
  • A. 200 gam và 180 gam
  • B. 200 gam và 160 gam
  • C. 100 gam và 80 gam
  • D. 100 gam và 60 gam
  • A. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch
  • B. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch bão hoà
  • C. Số gam chất tan có trong 100g nước
  • D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Tính số gam NaOH có trong 100g dung dịch
  • B. Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam NaOH có trong 1000g dung dịch
  • D. Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch
 • Câu 6:

  Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

  • A. 1,2 mol
  • B. 2,4 mol
  • C.

   1,5 mol

  • D. 4 mol
 • Câu 7:

  Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

  • A. 20,52 gam
  • B. 2,052 gam
  • C. 4,75 gam
  • D. 9,474 gam
 • Câu 8:

  Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

  • A. 0,225 mol
  • B. 0,22 mol
  • C. 0,25 mol
  • D. 0,252 mol
 • Câu 9:

  Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

  • A. 0,32 M
  • B. 0,129 M
  • C. 0,2 M
  • D. 0,219 M
 • Câu 10:

  Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

  • A. 8M
  • B. 8,2M
  • C. 7,9M
  • D. 6,5M
 • Câu 11:

  Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

  • A. 11%
  • B. 12,2%
  • C. 11,19%
  • D. 11,179%
 • Câu 12:

  Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

  • A. 250 gam
  • B. 450 gam
  • C. 50 gam
  • D. 500 gam
YOMEDIA